Our Feeds


Monday, August 29, 2022

ShortTalk

A/L பரீட்சை முடிவுகளின்படி, மொ/பகினிகஹவெல, முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரியில் 26 மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக விண்ணப்பத்திற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர்.


மொ/பகினிகஹவெல, முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற  க.பொ.த (உ/த) பரீட்சையில் சிறந்த பெறுபேறை பெற்றுள்ளது.  பரீட்சை முடிவுகளின்படி கலைப்பிரிவில் 11 மாணவர்கள், வணிகப் பிரிவில் 3 மாணவர்கள்,  பௌதீக விஞ்ஞானப் பிரிவில் 5 மாணவர்களும், உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவில் 7 மாணவர்களும் பல்கலைக்கழக விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதியினை பெற்றுள்ளார்கள்.


இதனில் வணிகப் பிரிவில் MAF.Asma , 3A திறமைச்சித்தியினை பெற்றுள்ளார், கலைப்பிரிவில் MR.Nifla 3A சித்தியினை பெற்றுள்ளார். பௌதீக விஞ்ஞானப் பிரிவில் MN.Nawwabdeen B,2C சித்தியினை பெற்றுள்ளார்,உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவில் ARF.Risna மற்றும் MN.Nifla சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்றுள்ளார்.
Subscribe to this Blog via Email :
Previous
Next Post »